Erasmus+ po raz trzeci…

data: 19/11/2015 || autor: DG

zamknij

Z satysfakcją informujemy, że Technikum nr 1 pozyskało unijne środki finansowe w wysokości 594 445, 32 PLN na realizację zagranicznych praktyk uczniowskich w zawodach: technik informatyk, technik, ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej w ramach realizacji projektu Staże zagraniczne sposobem na europejską karierę zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentami programu, przewidzianego do realizacji w latach 2016 i 2017 będzie łącznie 64 uczniów Technikum nr 1, którzy wyjadą wraz z opiekunami na staże zawodowe do Hiszpanii.

Projekt koordynują p. Aleksandra Rokita i p.Joanna Rożek Radek we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz języków obcych.

Przypominamy, że szkoła już dwukrotnie skutecznie pozyskała środki unijne i zrealizowała projekty w ramach programu  Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna:

  1. Projekt Lingwistyczne szlify (2015)- dla 10 nauczycieli języków obcych i dyrektora szkoły- wartość 22 737,00 EURO, koordynator p. Monika Popowska
  2. Projekt Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka (2015) – dla 16 uczennic, które odbyły 4-tygodniową praktykę zagraniczną w Hiszpanii w zawodzie technik obsługi turystycznej- wartość 41 620, 00 EURO, koordynator p. Aleksandra Rokita

Za współpracę w realizacji i rozliczaniu projektów dziękujemy również pracownikom Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021